ARBEJDSFASTHOLDELSE

Har din medarbejder brug for støtte og rådgivning for at kunne fastholde sit job?
For medarbejdere ansat på normale vilkår, i flexjob, eller i job med løntilskud.

 

Jeg giver specialist rådgivning til medarbejdere som på grund af funktionsnedsættelse, sygdom, eller sygemelding, har brug for særlig rådgivning og støtte for at kunne varetage sit job.

Sammen med medarbejder og arbejdsgiver udreder jeg behov og løsningsforslag vedrørende eksempelvis:

  • Arbejdsopgaver
  • Tilrettelæggelse af arbejdsdagen
  • Indretning af arbejdspladsen
  • Hjælpemidler og kompenserende   arbejdsredskaber
  • Mentor støtte og andre støttende foranstaltninger

Jeg har mange års erfaring og gode resultater med arbejdsfastholdelse, integration på arbejdsmarkedet, vurdering af arbejdsevne og behov for hjælpemidler, mentorstøtte og andre støttende tiltag.

arbejdsfast_img

KONTAKT mig uforpligtende for at høre mere om hvad jeg kan tilbyde i jeres tilfælde.