ART-SPIRIT-COACHING

Art – står for det kunstneriske: menneskets vitale evne til at sanse og udtrykke sig kreativt.

 

Spirit – står for det spirituelle: uden dogmatik og religiøsitet, vejen til opmærksomhed og ro – til et rigere indre og ydre liv.

 

Coaching – spørgsmål og dialog som nøglen til læring, udvikling, forandring og handling. Under coach processen kan jeg benytte kreative og kunstneriske metoder som eks. skrivning, fortælling, brug af krop og bevægelse, papir form og farver, plastiske materialer, lyd og tone.

I det kreative/ kunstneriske arbejde er der ingen krav til kunstneriske talenter eller færdigheder, men høje krav til opmærksomhed og intensivitet. Jeg arbejder med opmærksomheden, med evnen til at være til stede her og nu.  Det sker gennem de kreative processer, og med træning i nærvær og ro – åndedrætsøvelser, øvelse i meditation – mindfulness.

I den kreative proces arbejder du med sanserne. Bestræbelsen er at sanse hvad der er, uden at lade sig forstyrre af hvad der burde være. Det kreative sansende arbejde åbner op for potentialer og ressourcer, som man ikke altid kan tænke sig til.

Det som umiddelbart kan være svært at udtrykke i ord. Det kan give indsigt i sammenhænge som er vigtige i den efterfølgende coachende dialog.

Art-Spirit-Coaching er ikke terapi!