KOMPETENCER

Baggrund og erfaring

Jeg har 15 års erfaring i arbejdsmiljøarbejde i offentlige og private virksomheder – som rådgiver, vejleder, underviser og foredragsholder i alle brancher.

 

Jeg arbejder med rehabilitering af personer med fysiske funktionsnedsættelser.

 

Med mit indgående kendskab til hjælpemidler, bolig- og arbejdspladsindretning, medvirker jeg til at den enkelte mestrer privat- og arbejdsliv.

Uddannelser

  • Autoriseret ergoterapeut 1979
  • Etårig Diplom uddannelse i pædagogik og ledelse 1997
  • Synsfaglig specialistuddannelse, ADL og Mobility instruktør 2005
  • Certificeret Art-Spirit-Coach 2008, 60 ECTS point. www.steenlykke.dk
  • Etårig videreuddannelsesforløb i coaching 2010
  • Diplomuddannelse i Projektledelse: Konsulentkompetencer på individ- og gruppeniveau 2012

Arbejdssteder

  • Jysk BST Center og Mejeriindustriens BST, konsulent og underviser i arbejdsmiljø
  • Hjælpemiddelcentralen Århus Amt, konsulent, underviser og foredragsholder i boligindretning og rehabilitering af personer med fysisk handicap
  • Center for Syn og Hjælpemidler Århus og Center for Kommunikation Herning, synskonsulent, specialkompenserende undervisning i ADL og mobility, arbejdsfastholdelse og integration på arbejdsmarkedet
  • Klinisk underviser for ergoterapeutstuderende på Ergoterapeutuddannelsen